GMP中规定了物料的质量标准中需要有批准的供应商,那么所有物料标准中必须有这一项吗?我们已经有系统的合格供应商目录清单,是否可以不在标准

有一产品使用的是10ml的玻璃瓶,产品装量不到1ml并且产品 特别粘稠类似膏剂,但是属于小容量注射剂,药典规定可见异物的控制方法为灯检,请问各位

无菌API的前一步,即由合成车间生产的半成品,按照以销定产模式,通常生产后没多久就用于无菌API生产了,不会储存很久。对于这类半成品,复验期

生物制品,为了改善卡氏瓶规划效果,欲更换二甲基硅油为乳化的硅油,请问都需要哪些具体工作!谢谢!

DMF是激活状态才能进行CA,CA后给出DMF号并公布在FDA网站上供制剂生产商引用,可是不是只有制剂生产商引用了才说明DMF是激活了么?搞不明白,求回答

请问,在厂区内(车间外)的草地等地是否能使用杀虫剂和除草剂呢? 查了些EU,FDA和国内的要求,个人理解大部分的要求是不允许在生产和贮藏区域

对于出厂产品,如个别项目委托其他实验室检验。是否有必要在检验证书中标明呢?

车间2002年安装的冻干柜不能进行SIP,GMP实施指南中推荐VHP灭菌,但是车间生产某产品(无菌产品)对过氧化氢比较敏感,并且研发不建议使用过氧化氢

请问continuous production 是一种什么形式的生产啊?batch production 呢? 一批批的生产,生产周期为30天,这种模式是批生产还是连续生产?

讨论下,有必要每次更换时(换新,不是换品种),都用除菌后的注射用水冲洗下喷壶吗。个人觉得没有必要,倒掉剩余的,直接灌装新的消毒液即可

注射用水TOC项目检测超警戒限或行动限后,进行调查是一定的,重新取样检测合格后,用合格的检测结果上报,或者连续检测3天,结果均OK,认为WFI系

我们的现状是:半成品由车间取样交至质检处,是否有必要要求车间分样

Loading

共146页 - 第128页

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     95     96     97     98     99     100     101     102     103     104     105     106     107     108     109     110     111     112     113     114     115     116     117     118     119     120     121     122     123     124     125     126     127     128     129     130     131     132     133     134     135     136     137     138     139     140     141     142     143     144     145     146